Category Archives: other

Bezpieczeństwo aplikacji z wykorzystaniem tokena sprzętowego

Ostatnio głośno się mówi o włamaniach na konta gmail lub facebook. Większość osób nie dba o bezpieczeństwo swoich haseł, korzystają z tego samego hasła w różnych miejscach lub korzystają z haseł słownikowych. Aby utrudnić ewentualne włamanie coraz więcej portali wprowadza dwuskładnikowe uwierzytelnienie (np. w formie wiadomości sms lub jednorazowych tokenów).

Co to jest token?

Token to zwykle losowy ciąg cyfr, które generowane są automatycznie w pewnych odstępach czasu, a które wymagane są podczas logowania do aplikacji. Stosuje je coraz więcej serwisów począwszy od google (token w formie aplikacji mobilnej), przez partypoker (token sprzętowy) na paypal.com (token sprzętowy w formie karty kredytowej) kończąc.

Google i paypal.com są znane prawie każdemu, kto korzysta z internetu, skupię się więc na pl.partypoker.com i postaram się opisać proces rejestracji i ogólne wrażenia z korzystania z serwisu.

Rejestracja odbywa się poprzez aplikację – klienta. Na uwagę zasługuje tutaj wybór hasła, a raczej test siły nowego hasła.
Hasło powinno spełniać następujące warunki:

 • co najmniej 5 znaków
 • maksymalnie 20 znaków
 • jedna cyfra
 • jedna litera
 • brak znaków interpunkcyjnych
 • nie może zawierać adresu email i nazwy użytkownika

Niestety wprowadzono limit długości hasła i zablokowano możliwość skorzystania ze znaków specjalnych co znacznie wpływa na jakość hasła. Test przechodzą bardzo proste hasła w formie 123456q co w bezpiecznej aplikacji nie powinno mieć miejsca.

Całą sytuację poprawia możliwość zamówienia tokena (niestety dostępny dla kont VIP), który dodaje drugi składnik logowania.
Od momentu aktywacji tokena mamy dwie możliwości – logować się dodając na końcu hasła aktualny token lub standardowe logowanie plus dodatkowy formularz, w którym wpisujemy nasz token.

Bezpieczeństwo w miejscach, gdzie operujemy prawdziwymi pieniędzmi jest priorytetem, pl.partypoker.com z opcją tokena wydaje się optymalnym rozwiązaniem. Gdyby dodać do tego zmianę polityki dotyczącej jakości hasła można by brać z nich przykład.

irssi encoding problem.

If you have a problem with encoding in irssi there is an easy way to fix it.
In my setup I am running irssi inside a screen session and connecting from windows7 computer via Putty.

First of all you have to make sure your Putty has correct encoding set, you can check it in configuration dialog under Window -> Translation page.

Second thing you need to do is to start screen with unicode support, you can do this with -U switch.

Third and the last thing you need to do is to set correct encoding in irssi itself, just do /set term_charset utf-8 in chat window.

From now on your irssi should have full unicode support.

Windows 7 full screen games problem.

If you own a computer with realtek audio chip, probably you experienced an issue with full screen games (like GTA:SA or NFS:MW).

My games, when ran fullscreen were minimizing every few seconds preventing me to play. No solution I found on the internet was working in my case so I decided to try my luck on my own.

After countless restarting / killing processes I could find a process which receives focus each few seconds causing my games minimize to desktop.

Malicious process name is:

RAVCpl64.exe

You have to kill that process in order to have uninterrupted gameplay, this saved me alot of time and allows me to play again my favourite games!

SA-MP 0.3d released!

Few days ago new version of SA:MP has been shared with us, here is a list of changes:

 • Support for Shoutcast/Icecast audio streams.
 • Major performance improvements and smoother game-play.
 • Improvements to sync, including vehicle passengering and motorbikes.
 • New models, including a replacement mall, hot air balloon, fireman hats.
 • You can surf on objects attached to moving objects and objects attached to vehicles.
 • Servers can remove static buildings from the map.
 • Moving objects can now rotate smoothly.
 • Many new scripting functions and callbacks for SA-MP servers.

From my point of view, synchronization is much improved in comparison to previous versions. Also interesting new features are support for shoutcast streams and removing static buildings from map – both can lead to totally new experience in GTA:SA world!

Looking forward to see gamemodes taking advantage of those new features, it will be interesting!

You can download it from here.